Garantie

Wat u altijd krijgt bij aannemersbedrijf van den Steen is 100 % garantie op de inzet en kwaliteit. Wij weten dat u daar alleen niet genoegen mee neemt en daarom krijgt u bij ieder werk een garantie op maat.

Omdat niet ieder werk het zelfde is en omdat er niet bij ieder werk de zelfde materialen worden gebruikt zullen wij per project bekijken hoe de garantie bepaalt moet worden. Wij gaan er hierbij vanuit dat dit voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer een heldere en
eerlijke garantie betreft.

Algemene voorwaarden
Op al onze werkzaamheden en leveringen zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland.

Klik hier om deze te bekijken.